Stafi
Stafi menaxhues
Stafi menaxhues
Personeli mjekesor
Personeli i mesem

Abdurrahim Idrizi

Themelues dhe menaxher ekzekutiv

Dr. Fatime Shkodra

Spec. e Mjekësisë Familiare

Miradije Statovci

Kryeinfermiere

Sadedin Shujaku

Përfaqësues për çështje financiare

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.